Sürdürebilirlik

“Sürdürülebilirlik Politikamız”

“Başarı sadece iki şeydir: mutluluk ve istikrar”… Bilindiği gibi sürdürülebilirlik ise istikrar demektir.

Hızlı tüketim sektöründe prensip edindiği sürdürülebilirlik ilkeleri ile Sözcüoğlu; tüm paydaşlarının alışveriş deneyimlerine istikrar getirir. Ticari, çevresel ve sosyal alanlarda hedeflerine yönelir.

Ticari büyümenin gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmaya engel olmadığını ise sürdürülebilirlik politikaları ile ekolojik sisteme sahip çıkarak gösterir.

"Ticari Sürdürülebilirlik"

Hızlı tüketim sektöründe küresel çapta marka bilinirliğin hedefleyen firmamız, bu amacına ticari sürdürülebilirlik politikalarımız ile ilerler. Opsiyonel verimliliği sağlamak adına tecrübe birikimi ile yenilikçi çözümleri harmanlar.

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile ürünlerin, ürün bandından varacağı noktalardaki raflara yerleştirilmesine kadar tüm süreci yakından izler. Yenilikçi takip sistemlerini genel yönetim ağına entegre eder.

Söz konusu bu ticari sürdürülebilirlik planlarını firmasını, ülkesini ve toplumu kalkındıracak şekilde uygulamaya alır. Kurumsal girişimcilik ve inovasyonu kurum kültürünün merkezine yerleştirir. Sadede yerleştirmekle kalmaz aynı zamanda paydaşlarının katılımını da sağlar.

Sorumlu değer zinciri uygulamaları ile ekonomik değer üretirken en yüksek faydayı sağlamayı amaçlar. Tüm paydaşlarının sürekli iyileşmesine katkı sağlarken karlılıklarını artırır.

Kurum genelinde risk yönetimini titizlikle yapar. Böylelikle olası riskleri erken dönemde belirler. Yönetim prensipleri ile kritik hizmetlerin devamlılığını sağlar. Ayrıca tedarikçilerinin iş etiği, fırsat eşitliği ve temel insan haklarına uyumlu olmasını sağlar. Bunun yanında çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun, huzurlu ve güvenli ortamlarda optimum verimlilikle çalışmasını hedefler.

"Çevresel Sürdürülebilirlik"

Çevresel sürdürülebilirlik politikaları merkezli yönetim sistemimizle, gelecek nesillere daha yaşanası bir çevre bırakma çabasındayız. Tüm faaliyetlerimizi bu çerçevede yürütüyor ve tüm paydaşlarımızın bu konudaki farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz.

Doğal kaynaklarımızın daha etkili kullanımına yönelik operasyon tekniklerimizi yeniliyoruz. Daha az atık ve daha az su kullanımına yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Faaliyetler sırasında oluşan atık miktarını azaltma politikaları da uyguluyoruz. Bu bağlamda ayrıca çıkan atıkların ise geri dönüştürülebilir olmasına özen gösteriyoruz.

Küresel iklim değişiklikleri ile mücadele etme çalışmalarını faaliyetlerimizle destekliyoruz. Başta karbondioksit olmak üzere bütün sera gazı salınımlarını kontrol altında tutuyor ve miktarını ise azaltmaya çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizde kullandığımız araçların, sistemlerin ve yöntemlerin çevre dostu olmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca biyoçeşitliliği koruma ilkesine göre hareket ediyoruz.

Çevre dostu çalışmalarımızı sadece operasyonlardaki hassasiyet ile sınırlandırmıyoruz. Atıklarla mücadele, yeşillendirme, karbon emisyonunu azaltan her faaliyete destek veriyor yer yer kampanyalara katılıyoruz.

"Sosyal Sürdürülebilirlik"

Sözcüoğlu; sosyal sürdürülebilirlik politikaları ile tüm paydaşlarının sosyal haklarına saygı gösterir. En büyük halkaları çalışanları olan sosyal zincirde tedarikçiler, müşteriler ve halkı gözetir.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu sosyal sürdürülebilir politikalarında yer verir. Evrensel insan haklarına saygı gösterir ve olası ihlal durumlarında sorumluluk alır. Kendi ve tedarikçilerinin iş sağlığını ve güvenliğinin mevzuatlara uygun olmasını sağlayarak takip eder.

İş yapış şekillerini sektöründe gereken mevzuatlara uyumlu yürütür. Bilgi güvenliği gereken tüm alanlarda bunu sağlar. Ayrıca paydaşlarının bu konuda hassasiyet göstermelerine dair farkındalık yaratır.

Çalışanlarının haklarını gözetir, fırsat eşitliğine titizlik gösterir. İşe alım ve statü verirken ayrımcılık yapmaz ve yapılmasına müsaade etmez.

Kaliteli ve sürdürülebilir bir başarı için çalışanlarının yetkinlik kazanmalarına ve eğitimlerine özen gösterir. İşe alım ve periyodik olarak gereken eğitimleri almalarını sağlar. Çünkü çalışanlarının şirketin en değerli varlıkları olduğunu bilir, geliştirir ve korur. Mutlu, huzurlu ve güvenli çalışanları ile tüm sürdürebilirlik hedeflerini yakalama gayretindedir.

Yeni hedeflerine ulaşmak için insan ve doğayı merkezine alan Sözcüoğlu, tüm operasyon süreçlerini sürdürülebilirlik politikaları ile yürütür. Böylelikle en iyi, en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlar.