İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Kurumsal aidiyet başka bir deyişle kurumsal bağlılık “Çalışanın işe gelirken beyninin yanı sıra yüreğini de işe getirmesi” ya da “Çalışanın kurumsal hedefleri yüreğinde hissetmesi” olarak tanımlanabilir. Aidiyet duygusu ön planda olan çalışan, kendini işletmenin bir parçası olarak görür, kurumu temsil edebilme yeteneğine sahip olduğunu düşünür, karar verirken işletmenin çıkarlarını göz etme sorumluluğu ile hareket eder.

Sözcüoğlu Çalışanları;

 • En sevilen, değer verilen şirketler arasında yer almanın en önemli nedenlerinden birinin koşulsuz müşteri memnuniyetine ve çalışan deneyimine verilen önem olduğunu bilir.
 • Tüm çalışmalarını Sözcüoğlu kültürünü ve değerlerini koruyarak kendi ülkesi ve dünyadaki en iyi uygulamaları inceleyerek oluşturur, adımlarını ona göre atar.
 • Yöneticilerinin ve çalışma arkadaşlarının öngörülerine önem verir, dikkat eder, eylemlerini  bu öngörülere göre planlar ve uygulamaya koyar.
 • Eksik olduğu alanlarda kendisini yeniler ve geliştirir.
 • Dış görünüşüne özen gösterir, çalışma saatlerine uyar, görevinin getirdiği sorumlulukların bilincinde hareket eder, iş arkadaşları ile iyi diyaloglar kurar, dayanışmanın önemini bilir.
 • Şirketinin daha çok gelişmesi ve büyümesi için nelerin yapılabilirliği hakkında kafa yorar.
 • Müşterilerine, birlikte çalıştığı yönetici ve iş arkadaşlarına değer verir.

 

Şirketimizin hedeflerine ulaşmasının ve gelişmesinin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğu bilincinden hareketle, insan kaynakları politikamız aşağıda özetlenen ilkelere dayanır.

 • Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık,yaratıcı, dinamik, çözüm ve sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
 • Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını şirket bünyesinden karşılamaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek,
 • Şirketteki mevcut insan kaynakları kalitesini şirket içi ve şirket dışı eğitimlerle arttırmak,
 • Tüm şirket çalışanlarına hem bireysel hem de mesleki anlamda yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri huzurlu ve profesyonel çalışma ortamı sağlamak,
 • Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak,
 • Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak,
 • Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamak,
 • Yukarıdaki tüm uygulamaları, etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlayarak gerçekleştirmek.

 

Türkiye’de sektöre adım attığı günden beri gerçekleştirdiği atılımlar yenilikler ve kalite anlayışı ile sürekli yükselen bir grafik çizen Sözcüoğlu, bugün sektörün en iyi hızlı tüketim ürünleri satış ve pazarlama konusunda hizmet üreten en başarılı firmaları arasında yer almaktadır. Sektördeki farklılığını açıkça ortaya koyan Sözcüoğlu, bir firmanın başarısının, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetine bağlı olduğuna inanılır. Bu nedenle müşteri odaklı yönetim anlayışını, çalışanlarını memnun edecek asgari şartlarda bütünleştiren Sözcüoğlu’nun en büyük hedefi, ailenin tüm iç ve dış bireylerinin taşıdığı markadan gurur duymasını sağlamaktır.