Çevre Politikamız

Sürdürülebilir Çevre Politikamız

Sözcüoğlu; sürdürülebilir marka olmaya çalışırken aynı zamanda gelecek nesillere temiz çevre bırakmaya da her zaman özen gösterir. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışımızı bu ilkeler ışığında sürdürüyoruz.

Amacımız

Öncelikle gelecek nesillere bırakacağımız çevre mirasının daha temiz olmasını sağlamak adına herkesin bu bilinçte olmasına katkılar sunmak amacımız. Çevreye olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızda bu farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar sürdürüyoruz.

Uygulamalarımız

Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasın temiz çevre ve doğal enerji kaynakları olduğunun farkındayız. Bu kapsamda daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çevre kirliliğinin azaltılması ve mevcut kaynakların daha bilinçli kullanılmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca bu sorumluluğumuzu ve duyarlılığımızı gelecek nesillere de taşımaya çalışıyoruz.

Bütün operasyonlarımızı, temel hedeflerimizden biri olan çevre sürdürebilirliği üzerine yönetiyoruz. Bu kapsamda gerekli çalışmaları yapıyor ve belgeleri alıyoruz. Çevre yönetim sistemi prosedürlerinde yer alan ilke ve kurallara uyarak hizmetimizi sürdürüyoruz.

Sürdürülebilir çevre politikamız ışığında biyoçeşitliliği destekliyor ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tedarikçilerimiz ve müşterimizle iş birliği yapıyor, toplum genelinde farkındalığı artırmak için gerekli kampanya ve projeler yürütüyoruz.

Eğitimlerimiz

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, tüm paydaşlarımızın ve ayrıca iş ortaklarımızın sürdürülebilir çevre bilincine ulaşması için gereken destekleri veriyoruz. Öncelikle örnek olmak adına işlem süreçlerini geleceğe temiz çevre bırakma ilkeleriyle devam ettiriyoruz.

Atık toplama ve geri dönüşüm üzerine yürüttüğümüz çalışmalar konusunda en alt birimden en üst birime kadar bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu kapsamda işlem süreçlerimizi sıfır atık hedefimiz doğrultusunda yürütüyoruz.

Operasyon süreçlerinde çıkan atıkların tekrar geri dönüştürülmesi ve enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlamak adına politikalar yürütüyoruz. Faaliyetlerimizin çevresel olumsuz etkilerini azaltmak adına yenilikçi uygulamaları önemsiyor ve sistemimize entegre ediyoruz. Müşterilerimizden tedarikçilerimize kadar tüm işbirlikçilerimizle olan yakın ilişkilerimiz sayesinde bu gelişmelerden onların da haberdar olmasını sağlıyoruz.

Sürdürülebilir Çevre Politikamızda Hedeflerimiz

Çevremizi korumak ve bunu sürekli kılmak ana hedefimizdir. Yürüttüğümüz tüm operasyonlarımız ve araçlarımızın karbon emisyonuna olan olumsuz etkilerini azaltma gayretindeyiz. Hedeflerimiz:

  • Öncelikle tüm paydaşlarımızda sürdürülebilir çevre farkındalığını yaratmaya çalışmak.
  • Operasyonlarımızın çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak.
  • Genel anlamda olumsuz çevresel etkilerin hafifletilmesini ve azaltılmasını sağlamak.
  • Çevre mevzuatı bağlamında yasal zorunlulukları ve kriterleri sağlamak.
  • Verdiğimiz hizmetin istenmeden çevreye verdiği olumsuz etkilerin önüne geçmek.
  • Çevreyi koruma bilincini sürekli bir eylem haline getirmek.
  • Ekonomik ve teknik olanaklarımız çerçevesinde operasyon sürecinde ortaya çıkan atık miktarını azaltmak.
  • Operasyon sürecinde ortaya çıkan atıkların geri dönüşüme girmesini sağlamak.
  • Mevcut doğal enerji kaynaklarımızın en bilinçli şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanmak.

Sözcüoğlu olarak; dünyayı, ülkemizi, toplumu ve dolayısıyla toplumun bir parçası olarak bizleri tehdit eden her sorunu önemsiyoruz. Kurumsal menfaatlerimizin önünde tutuyor ve marka bilinirliğimizi artırmak için temel ilkelerden biri kabul ediyoruz. Tüm faaliyetlerimizi bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Çünkü en büyük görevimizin gelecek nesillere bırakacağımız temiz çevre ve enerji kaynakları olduğunun bilincindeyiz.

Sürdürülebilir çevre politikamıza tüm paydaşlarımızı dahil ediyoruz. Atık toplama ve geri dönüşüm projelerimiz ile farkındalığa değer katıyoruz. Tedarikçilerimiz ile olan güçlü diyaloglarımız ve denetimlerimiz ile bu yöndeki beklentileri karşılayıp karşılamadıklarını da yakından takip ediyoruz. Yapılan kontroller sonucu beklentileri karşılamayanlar da ise standartları sağlaması adına taleplerde bulunuyor ve gelişim süreçlerini de takip ediyoruz.

Bizler sürdürülebilir çevre mevzuatları konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ile geleceği çok önemsiyoruz. İnsan ve çevre odaklı hizmet anlayışımızı bu çerçevede yeniliyoruz. Çünkü çevremizin ve doğal kaynakların sonsuz olmadığını biliyoruz.